Vakantiewoning in Lhee - Drente
Historie
Al in 900 stonden er boerderijen in Lhee, het was toen groter dan Dwingeloo. Maar de boeren in de Middeleeuwen hadden zoveel bos ontgonnen dat het zand begon te verstuiven: het oudste Lhee raakte onderstoven en de grond was onbruikbaar geworden. In de twintigste eeuw is het heuvelachtige stuifzand van het Lheederzand beplant met veel beukenbos.
  Het prachtige Lheederzand.
beukenbos
Als monument van vervlogen tijden staat vlakbij ons huis een fundering van vermoedelijk een graanspieker. Het graan kan gebruikt zijn voor de betalingen aan bijvoorbeeld de bisschop van Utrecht. Maar misschien was het ook wel een vroeg kerkje, het is nog niet bekend.

opgraving fundering

Lhee-Zuud-ende is de oude benaming van onze woonplek.
Straatnamen kennen we niet, wel huisnummers maar die snappen wij Lheeders niet, het is een ratjetoe. Wij kennen elkaar alleen bij naam.. De leeftijd van onze woonboerderij weten we niet. Hij staat in ieder geval vermeld op de eerste kadastrale kaarten, zo'n 150 jaar geleden. De plek waar ons huis staat is een oeroude. Het voorhuis staat hoger dan de rest. Vroeger werd een huis gebouwd op de plek waar koeien graag gingen liggen herkauwen. Men wist dat koeien dat deden op veilige rustige plekken. Plekken waar geen bliksem insloeg. In onze zeer nabije omgeving zijn voorwerpen uit de Ijzertijd opgegraven.
Aan ons huis was een schapenstal gebouwd. Deze liep door tot de weg erachter. Vroeger had ieder huis hier een schapenstal aan de straat; de herder haalde dagelijks alle schapen op en bracht ze naar de hei. In de nacht konden ze dan hun productieve arbeid verrichten: de potstal verrijken met hun kostbare mest. Een levensvoorwaarde, want hiermee kon de es bemest worden om rogge en aardappels te kunnen verbouwen. De schapenstal is in 1969 afgebroken, op de plek hiervan is nu de tuin van de "tuinwoning".
  1968, Vlak voor de sanering van de boerderij. Nog compleet met de schapenstal tot aan de weg.


  vanaf de noordoostkant, huidige situatie
  1968, Tijdens de sloop van de schapenstal, het aanzien vanaf de zuidkant


  Vanaf eik, huidige situatie
  tuin op de plaats van de schapenstal